Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru dobrovolných hasičů

        V dřívějších dobách hořelo na vesnicích často. Domy byly dřevěné na kamenné podezdívce, střechy pokrývaly došky, později šindele. Stavení byla plná slámy, sena a dřeva, svítilo se loučemi, v pozdějších letech petrolejkami. Toto všechno bylo pro vznik požáru jako stvořené. Kdykoliv propukl požár, shořelo většinou více domů, neboť hořící došky létaly na okolní stavení. Zkušenost lidi naučila, že jedinec proti ohni jen málo zmůže, proto v  sedmdesátých letech 19. století začaly vznikat hasičské sbory. První dobrovolný hasičský sbor v Čechách vznikl roku 1864 ve Velvarech.

        Z vyprávění starších občanů je známý velký požár v místním hostinci U Trčků a podle řečické kroniky dne 5. 9. 1902 propukl velký požár usedlostí p. Nohavy a p. Hanzala, které spolu sousedily. Tyto události poté vedly k založení Hasičského sboru v obci. První zápis v kronice Sboru dobrovolných hasičů začíná rokem 1908.

        7. 4. 1908 při 1. valné hromadě sboru proběhla za přítomnosti 14 členů a 10 přispívajících volba činovníků:

velitel sboru - Trčka Vojtěch

náměstek velitele - Kočí František

jednatel - Petr František

pokladník - Kočí Jan

dozorce náčiní - Holšán Jan

výbor:

Holub František

Vácha Josef

Kodým Vojtěch

Trčka Václav

Hanzal Josef

Výbor se usnesl přistoupit k župě Veselské.

        Přes všechny potíže, které začínající požární sbor tehdy měl, podařilo se zakoupit ruční požární stříkačku, která byla dne 8. 8. 1908 vysvěcena. V tomto roce je také postavena hasičská zbrojnice.

Následná činnost hasičského sboru v průběhu dalších let:

- provádění protipožárních hlídek

- 22. 7. 1911 založení místní knihovny a čítárny, do které darovali knihy členové hasičského sboru.

- 7. 12. 1912 - zřízení divadelního jeviště a konání divadelních představení.

- každoroční pořádání Hasičských plesů v místním hostinci, účast na hasičských sjezdech v Drahově, Bukovsku, Samosolech, Zlukově, Řípci, Dráchově, Mezimostí, Kardašově Řečici, Pleších, Veselí a Lžíně.

- 9. 2. 1933 - utvořen ženský sbor SDH. Přihlásilo se 12 sester: Viturková Marie, Čurdová Růžena, Trčková Marie, Trčková Božena, Kočová Marie, Janotová Růžena, Nohavová Rozálie, Vaňková Anna, Skořepová Alžběta.

- 28. 5. 1933 - župní sjezd v Záhoří k 25. výročí trvání sboru.

- 28. 4. 1935 - účast SDH při sázení Švehlovy lípy v Újezdci.

- V průběhu 2. světové války byli někteří členové sboru nasazeni na nucené práce do Německa. Kronika pokračuje květnem 1948, kdy zakupuje NV Záhoří pro hasičský sbor novou stříkačku DS36, která sboru sloužila plných 30 let.

- 20. 4. 1978 získává SDH novou stříkačku PPS12, kterou vlastní sbor do dnešní doby.

- V roce 1985 členové sboru za přispění MNV Kardašova Řečice přestavují hasičskou zbrojnici do nynější podoby.

- 18. 6. 1988 se koná oslava 80 let založení Hasičského sboru.

- Od 80. let pořádají hasiči společně s ČSŽ Záhoří pouťové taneční zábavy na parketě.

- 14. 6. 2008 se koná oslava 100 let založení Hasičského sboru.

 

Přehled činovníků od založení SDH po současnost:

starosta

velitel

jednatel

1908

Hamr František

1923

Trčka Vojtěch

1945

Míchal Karel

1949

Předseda sboru Vaněk K.

1954

Míchal Karel

1957

Hanzal Josef

1961

Kupka J.

1972

Šimpach Jaroslav

1997

Vančura Jaromír

2000

Pražák Josef

1908

Trčka Vojtěch

1923

Petr František

1926

Kočí Jan

1941

Mládek Leopold

1954

Pražák Josef

1960

Jiřík František

1965

Pražák Josef

1974

Souček Karel

1974

Vančura Jaromír

1997

Kodým Jan

1908

Petr František

1908

Podlaha František

1909

Maňas

1911

Kodým Jan

1941

Dvořák František

1947

Kodým Jan

1948

Kočí Jan

1951

Chudomelka František

1960

Trčka František

1972

Kočí František

1985

Pražák Josef

2000

Vysoký Ondřej

 

Hasičská soutěž v Záhoří 5. června 2004

foto Petr Tupý