2017.1.2 Oznámení výběr poplatků za svoz komunálního odpadu